Trí tuệ cảm xúc EQ là gì?

Vậy trí tuệ cảm xúc cụ thể  là gì? Đó là mức độ về khả năng mà chúng ta có thể:

Nhận biết và hiểu cảm giác cũng như phản ứng của bản thân (khả năng hiểu rõ bản thân mình)

Làm chủ, điều chỉnh và thích ứng cảm xúc, tâm trạng, phản ứng và phản hồi của bản thân (khả năng tự làm chủ bản thân)

 Hiểu sâu cảm xúc của bản thân để tự tạo ra động lực phấn đấu, để hành động đúng đắn, cam kết, kiên định và nỗ lực thực hiện mục tiêu đề ra.

Quan tâm đến cảm giác của những người xung quanh, hiểu được cảm xúc của họ và vận dụng sự thấu hiểu đó để giao tiếp  một cách phù hợp và hiệu quả nhật (Sự cảm thông)

Xây dựng các mối quan hệ, biết cách thích ứng tùy thuộc vào các tình huống khác nhau như: tranh luận, làm việc nhóm, chỉ đạo…. (Kỹ năng xã hội)

Close Menu